KRISTIANSAND: Den ferske Ungdataundersøkelsen viser en markant økning i depresjon, mobbing og ensomhet blant ungdommene på 7. til 10. trinn i ungdomsskolene i Kristiansand. Mens det i 2014 var 17 prosent som følte seg mye plaget av ensomhet, er det i 2019 22 prosent som oppgir det samme.

En økning på fem prosentpoeng på få år.

– Det er bekymringsfullt at ungdom i større grad opplever å være utenfor eller bli holdt utenfor, sier fungerende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

– Det å høre til, å være inkludert, det er alfa og omega på et vis.

Tror ikke på framtiden

Det oppvekstdirektøren imidlertid reagerer mest på i undersøkelsen er at troen på framtiden ser ut til å bli svakere hos de unge. Mens det i 2014 var 12 prosent som trodde de ville bli arbeidsledige, er det i 2019 18 prosent som tror de ikke vil få jobb.

Tallet på dem som tror de vil ta høyere utdanning har falt med seks prosentpoeng i samme periode, fra 74 til 68. Og stadig flere mister håpet om et lykkelig liv.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at håpet og troen på framtiden er lavere. At ikke alle sier «jess» det skal gå meg godt, og «jess» jeg vil få et godt liv, jeg har tro på at jeg skal komme i jobb. Det er jo sånne ting som driver oss mennesker, troen på at vil skal lykkes i det vi vil. Og hvis du mister den troen, det håpet, så er det alvorlig, sier Ueland.

– Hva kan vi gjøre med det?

– Er det ett oppdrag skolen har, så er det å bidra til at ungene går ut av skolen med en tro på at de vil mestre livet med positiv tro på seg selv og framtiden. Så skolen spesielt må ha et mye større fokus på livsmestring.

Fungerende oppvekstsjef, Svein Ove Ueland, mener det må legges til rette for at flest mulig skal komme seg gjennom skolen.
Jacob Buchard

Viktig med tilhørighet

Ueland mener det viktigste er å legge til rette for at alle skal komme seg gjennom ungdomsskolen i ordinære klasser. Kommunen har derfor avviklet en del spesialprosjekter.

– Det er så viktig å ha tilhørighet og å være sammen med klassekamerater, være i den ordinære opplæringssituasjonen, sier Ueland.

– Så vår oppgave er å bli enda flinkere til å legge til rette i den vanlige skolen for at alle skal oppleve den som positiv. Og så lykkes vi ikke på langt nær, men jeg tror vi lykkes oftere enn før.

Gateakademiet har hjulpet mange

Oppvekstdirektøren ser likevel at noen ikke passer inn i den ordinære skolen, og er derfor ikke spesielt glad for at lavterskeltilbud som Gateakademiet nå er lagt ned.

– Jeg har gjennom flere år og i ulike sammenhenger hatt veldig mange positive erfaringer med hvordan Gateakademiet faktisk har bidratt til at en god del ungdom har kommet seg tilbake på skolebenken eller kommet seg i jobb. Og jeg synes de har gjort en fantastisk god jobb, sier Ueland.

– Det er det jeg kan si om det.